Edin Jahić

“Mislim da svaka javna ličnost mora imati biografiju koja je javno dostupna i objektivna kako bi je javnost mogla analizirati.

Tek kad pročitate biografiju neke ličnosti i na objektivan i na kritičan način izvršite analizu života pojedinca, tek onda shvatate i njegov život i rezultate njegovog djelovanja.”

The message will be closed after 20 s