Meša Đedović

“Kada se ima na umu obim posla koji je trebalo uraditi, tekst koji je valjalo sakupiti, obići, obavijestiti, zamoliti, iskopati biografije određenih ljudi, trebalo je imati hrabrosti pa se upustiti u realizaciju te ideje”

Do sada rađene slične biografske knjige, ali ovakvog obima i širine nisu, tako da se može samo pretpostaviti šta je izdavača ponukalo da krene prema realizaciji nečega što bez problema možemo nazvati projektom.

The message will be closed after 20 s